Raak betrokke

Hoe kan ek ‘n medewerker word?

  • Deur voorbidding op ’n gereelde basis – vir die sendelinge en hul gesinne, vir Missie Japan se uitvoerende bestuur, en véral vir die werk in Japan en die moedige gemeentetjies (gemiddeld 30 mense per gemeente) van die RCJ waarmee ons saam werk.
  • Deur te help om die werk wyer bekend te stel en nuwe medewerkers te werf. Vertel vir jou vriende van Missie Japan se werk en bring ons in kontak met belangstellendes.
  • Deur deel te raak van ’n groep wat ons kom besoek in Japan, of deur Japannese besoekers wat gereeld na Suid-Afrika kom, gasvry te ontvang.
  • Deur gereeld met die sendelinge kontak te maak. Ons kontakdetails is onder die hofie Kontak.

En as ek finansieël betrokke wil raak?

  • Om die werk effektief te kan doen, is fondse nodig. Die lewenskoste in Japan is hoog en die plaaslike gemeentes in Shikoku kan nie veel bydra nie.
  • Missie Japan se werk kan alleen voortgaan as soveel moontlik gemeentes en individue getrou help bydra – verkieslik elke maand. Debietorders is dalk die heel beste plan! Die goeie nuus is dat die Here nou al sedert 1974 die middele vir hierdie werk voorsien; en Hy bly getrou in Sy sorg.
  • Alle fondse (binne Suid-Afrika) word administreer deur die Getuieniskantoor van die NG Kerk Vrystaat.
  • Jy kan ook via die internet (bv. via jou kredietkaart) ‘n direkte bydrae maak by https://www.givengain.com/c/missionjapan/

Finansiële besonderhede

Rekening naam:    Missie Japan
Bank:                     ABSA
Takkode:               632005
Rekening nr:         4049690248

By ‘n bydrae wat spesifiek vir die VAN DER WATT gesin se werk bedoel is, moet daar asseblief saam met u naam, die verwysing “VDW” bygevoeg word.

Missie Japan (SA Kantoor) adres

Vennote in Getuienis

NG Kerk Vrystaat

Posbus 11412

Universitas (Bloemfontein)

9321

Suid Afrika

Tel: +2751 4066729

By dié kantoor is Sanet Annadale die administratiewe skakelpersoon. Haar e-pos adres is: skakel@ngkvs.co.za, saam met die sekretaris van Missie Japan, dr. Nico Mostert – missio@ngkvs.co.za