Nuusflits 4 September 2008

Beste ondersteuners,

Saam met Paulus in Fillipense 1:3-4 wil ons vir alle ondersteuners sê: “Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie.

Terugvoer oor Wes-Kaap bekendstellingswerk

Ek het o.a. by 10 verskillende gemeentes die geleentheid gehad om te preek en/of getuienis gelewer en die werk bekend te stel. Verder het ek met verskeie belangstellende lidmate (individueel en/of gesamentlik in Bybelstudie-groepe), asook met predikante van heelwat ander gemeentes persoonlike gesprekke gevoer. Baie mense het hulself verbind daartoe om vir ons te bid en gereeld met ons kontak te maak in die toekoms. Een spesifieke gemeente, NGK Pinelands (‘n gemeentetjie van minder as 300, meestal ouer, lidmate) het reeds onderneem om ‘n wonderlike volhoubare bydrae van ‘n R1000 per maand te maak vanaf September. Verder is daar heelwat individue (veral vriende) wat ook maandeliks en eenmalig begin bydra het. Daarvoor is ons ontsettend dankbaar!

 Buiten hierdie medewerkers is daar heelwat lidmate en gemeentes wat nog oor die saak bid en in die proses is om te besluit oor hul moontlike ondersteuning (finansieël, emosioneel en deur gebed).

Baie dankie weereens vir almal se meelewing die afgelope tyd, ons waardeer dit, en ervaar veral ook dat ons tuis-gemeente op Aliwal-Noord elke tree saam met ons beweeg as gestuurdes.

 Ons is DV binnekort oppad na die Suid-Kaap (15-29 Sept) en Oos-Kaap (14-27 Okt) om daar ook soortgelyke bekendstellingswerk te doen. Ek stuur die finale program vir die Suid-Kaap teen einde volgende week deur.

 RSG en ander onderhoude

Luister gerus hierdie Sondag 7 Sept na “Kollig op die Kerk” êrens tussen 07h15-07h45 na ‘n kort Afrikaanse onderhoud wat ek gevoer het oor Missie Japan.

Luister ook enige tyd na ‘n langer Engelse onderhoud (binnekort ook op King Fisher FM 103.8) by:

http://www.blessthenations.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=72

Ander sake om van kennis te neem

Aangeheg is ‘n paar belangrike dokumente wat jy dalk nog nie kans gehad het om te lees nie. Die een is my “Roepingsverhaal” met meer agtergrond hoe ek die pad tot hier geloop het. ‘n Ander een is die baie belangrike “Waarom sendelinge uit Suid-Afrika na Japan?” wat geskryf is deur Prof. Makita, die leier van die RCJ in Shikoku. Laastens is ook die “Advertensie vir 2 Engelse onderwysers” wat nodig is in Japan vanaf vroeg in 2009.

Gebedsonderwerpe

         Dankie sê vir die Here se sorg i.t.v. die verstommende klomp reaksie wat ons al gekry het na afloop van ons eerste bekendstellings-geleenthede.

          Vra vir krag en vrede in ons geestelike, emosionele en fisiese voorbereiding vir die tyd wat voorlê in die Suid-Kaap.

          Vra vir aanvaarding van ons roeping, asook volhoubare ondersteuning deur gemeentes en individue wat die bekendstellings sal bywoon.

          Vra vir leiding vir die internet-onderhoud eerskomende Maandag met leiers van die Reformed Church of Japan in Shikoku.

Baie dankie!

Vrede,

Stéphan en Carina

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.