Kontak Ons

SENDELINGE

My naam is Stéphan van der Watt, skrywer van die Missie Japan blog. Ek en my vrou Carina, en ons vier kinders Annlie, Cornelius, Lodewyk en Stephan is sedert April 2009 in diens van Missie Japan, die amptelike sending organisasie van die NG Kerk-familie, in samewerking met die plaaslike Reformed Church in Japan (RCJ). Ons woon in Kobe en lei kerkleiers op by die Kobe Reformed Theological Seminary, onder toesig van die RCJ Westelike Ring. Ons kontakdetails is jsvdwatt@gmail.com (Stéphan) / cvdwatt@gmail.com (Carina)

Volg gerus ook nuwe nuus oor Missie Japan op Facebook by https://www.facebook.com/missiejapan 

Tobie en Annalie de Wet is afgetrede sendelinge wat ongeveer 20 jaar in diens van Missie Japan gewerk het, maar sedert 2011 uit voltydse diens getree het. Hulle het gevestig in Swellendam en steeds betrokke as deel van Missie Japan bestuurskomitee. Sedert April 2023 is die De Wets weer betrokke as brug-sendelinge in Niihama op die Shikoku eiland, vir ‘n periode van drie jaar. Hulle kontakdetails is tobiedewet@hotmail.com en annaliedewet@gmail.com


BESTUURSKOMITEE

Missie Japan se administratiewe hoofkantoor is in Bloemfontein en word hanteer deur Vennote in Getuienis, as deel van die NG Kerk Vrystaat Sinode se wêreldwye getuieniswerk. By dié kantoor is Sanet Annandale die administratiewe skakelpersoon (Tel: +2751 4066729 / E-pos: sanet@ngkvs.co.za ) saam met die sekretaris van Missie Japan, dr. Nico Mostert – missio@ngkvs.co.za

Die huidige voorsitter van Missie Japan se bestuurskomitee is ds. Johann Winterbach. Die res van die bestuur bestaan uit die volgende lede: Dr. Victor Pillay (RCA Charisma), Dr. Pieter van Jaarsveld (NGK Vrystaat Sinode), Ds. Tobie de Wet (NGK Swellendam), Me. Annalie de Wet (NGK Swellendam), Me. Elsabé du Plessis (NGK Hoopstad), Ds. Kovilan Moodley (RCA Shanti), Prof. Sarel van der Walt (GKSA) en Ds. Rikus Hattingh (NGK Pelissier)

STREKE IN JAPAN