Du Rands

 

Op hierdie blad volg nuus (chronologies van onder na bo) oor Elmar en Nadine Du Rand

Elmar en Nadine is sendeling kandidate in diens van Missie Japan sedert 1 Mei 2018

Kontakdetails: elmar@missiejapan.co.za en nadine@missiejapan.co.za 

 


 

 

Nuusbrief 7: Deputasie                                                                     20 Augustus 2018

Lees hierdie nuusbrief deur hier te kliek

 


 

Nuusbrief 6: Deputasie                                                                                18 Julie 2018

Lees hierdie nuusbrief deur hier te kliek

 


Nuusbrief 5: Deputasie                                                                                 15 Junie 2018

Goeiedag vriende,

Johannes 15:5– “Ek is die Wynstok , julle die lote. Wie in my bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.”

Die woorde van Johannes 15:5 beteken baie vir ons albei. Dis die begeerte van ons harte is dat ons lewens vrug sal dra wat eer en lof aan Jesus bring.

Ons het Maandag, die 11de Junie terug in Bloemfontein gekom, na ‘n vrugbare tyd in die Suid-Kaap. Ons het die voorreg gehad om verskeie gemeentes en omgee groepe te kon besoek in George omgewing.

Sien asb ‘n opgedateerde program van areas wat ons gaan besoek.

Gemeente Datums
Gauteng Deel 1 20 Junie 23 Junie
Limpopo 23 Junie 28 Junie
Vrystaat 2 Julie 21 Julie
Gauteng 21 Julie 6de Augustus
Wes-Kaap 10 Augustus 3 September
Vrystaat 3 September 27 September
Gauteng 27 September 12 November
Limpopo/Mpumalanga 13 November 10 Desember
Vrystaat 10 Desember Evaluering

Dankbaarheid:

 • Geseënde besoek aan die Suid-Kaap
 • Gesondheid
 • Morele ondersteuning van baie mense wat oor ons pad kom en elkeen se gebede
 • Die voorreg om as ‘n jong huwelikspaar saam die roeping van die Here na Japan te beleef
 • Soveel mense wat ons met ope arms ontvang en waarlik belangstel in ons roeping na Japan

Gebedsversoeke:

 • Geopende deure vir besoeke na Gauteng
 • Geestelike groei en dieper verhouding met die Here Jesus
 • Emosionele voorbereiding vir Japan
 • Taalstudies
 • Finansiele ondersteuning

Vriendelike groete

Elmar & Nadine

 


Nuusbrief 4: Deputasie                                                                                 31 Mei

“Hy wat julle geroep het, Hy is getrou, Hy sal dit doen” – 1 Thess 5:24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geagte vriende,

Ons staan in verwondering wanneer ons sien hoe die Here deure vir ons open, geleenthede vir ons moontlik maak en mense oor ons pad bring. In hierdie nuusbrief wil ons graag met u deel die werk van die Here in en deur ons lewens. Baie dankie vir u gebede en u belangstelling in ons roeping na Japan.

Gemeente besoeke in Bloemfontein

In ons vorige nuusbrief het ons voorbidding gevra vir ons trek na Bloemfontein toe. Ons wil net baie dankie sê vir u gebede, ons het ‘n wonderlike plekkie gekry wat die Here aan ons voorsien het. In Bloemfontein het ons die voorreg gehad om verskeie gemeentes te besoek. Ons het ook ontmoetings gehad met verskeie predikante en sendingkomissies. Ons was baie bemoedig deur die predikante en gemeentes se sendingharte.

Besoeke in Stilbaai

Hierop Stillbaai is ‘n kosbare groep mense wat toegewyde kinders van die Here is. Hulle benader sendingwerk met soveel erns en is ware voorbidders. Ons belewenis is so positief en ons is baie bemoedig deur die mooi ontvanklikheid waarmee elkeen van hul belangstelling aan ons en die sendingwerk toon. Ons het verskeie Bybelstudie groepe, sowel as omgee groepies ontmoet.  Na afloop van een van die Bybelstudie groepe het ‘n boer na my (Elmar) gekom en vir my gesê dat hy ‘n bees aan my en Nadine wil skenk. Dit sal dan kan dien as ‘n inkomste elke keer wanneer ‘n nuwe kalf gebore word.  Wat ‘n interessante en konstruktiewe manier om ‘n sendeling te dra! Ons is so dankbaar teenoor die Here.

Ons besoek aan Stilbaai is ook ‘n baie insiggewende tyd, omdat ons kosbare tyd saam oom Tobie en tannie Annalie de Wet kan spandeer. Hulle het baie jare se ondervinding in Japan en kon al soveel praktiese en geestelike advies vir ons gee.

Hoe lyk ons program vorentoe?

Ons is in Stilbaai tot Saterdag die 2de Junie en daarna vertrek ons na George. Volgende week vanaf die 3de Junie is ons program gevul met gemeente besoeke, ontmoetings met predikante en ontmoetings by omgee groepe.

 

 

 

 

 

Die moontlike verdere program vir die jaar lyk soos volg:

Provinsies Datums
Suid-Kaap 26 Mei 11 Junie
Gauteng/Noord-Wes 15 Junie 30 Julie
Wes-Kaap 3 Augustus 3 September
Vrystaat 3 September 27 September
Gauteng 27 September 12 November
Limpopo/Mpumalanga 13 November 10 Desember
Vrystaat 10 Desember Evaluering

Dankbaarheid: Antwoord op gebede

 • Trek na Bloemfontein het baie goed verloop
 • Nadine se voertuig is verkoop
 • Openinge in Bloemfontein en Stilbaai

Gebedsversoeke

 • Besoeke in George omgewing
 • Openinge vir Gauteng omgewing
 • Finansiele ondersteuning
 • Verlore siele in Japan, sowel as ons groeiende sielelas vir Japan
 • Sendelinge wat in Japan arbei vir Jesus
 • Die kerk in Japan

 

 

Kontak besonderhede

Elmar du Rand                                        Nadine du Rand

Sel nr: 079 9912 231                              Sel nr: 082 529 7243

E-pos:durandelmar226@gmail.com  E-pos: nadine.bezuidnhout@gmail.com

Bankbesonderhede

Onthou asseblief om u naam as verwysing by inbetalings te voeg. Gebruik E&N (of E en N) as verwysing by alle banktransaksies asseblief.

Rekening naam: Missie Japan

Bank: ABSA, takkode 632005

Rekening nommer: 4049690248

 

 

 

 

 

Jesus het Sy alles vir ons aan die kruis gegee en daarom wil ons, ons alles aan Hom gee.

 


Nuusbrief Week 3: Pinkster Week                                                             18de Mei

Gemeente besoeke

NG Kerk Hugenoot

Sondag, die 13de Mei het ons NG Kerk Hugenoot in Bloemfontein gaan besoek. Ds. Nico Mostert het ons voorgestel aan die gemeente.

NG Hugenoot

NG Kerk Heuwelsig

Maandag die 14de Mei, het ons ‘n besoek by NG Kerk Heuwelsig afgelê. Na die tyd het daar ‘n hele paar mense met ons kom gesels en het ons lekker sop en brood saam die gemeente geniet.

NG Heuwelsig

NG Kerk Pellisier

Dinsdagaand, die 15de Mei het ons die voorreg gehad om saam met die Sending kommissie van NG Kerk Pellissier gemeente te ontmoet. By hierdie geleentheid het ons bietjie vertel van onsself en ons roeping na Japan. Ons was so bemoedig met die kommissie se hart vir sendingwerk en hulle begeerte om bruikbaar te wees in die hand van die Here, nie net in Bloemfontein nie maar tot die uithoeke van die aarde.

NG Kerk Berg & Dal

Donderdag, die 17de Mei het ons NG Kerk Berg en Dal gemeente besoek. Ons het voor die diens ‘n geleentheid gehad om ons self voor te stel. Dit was vir ons kosbaar om ‘n gemeente te kon besoek wat al vir jare lank ‘n pad stap met Missie Japan. Baie van die lidmate bid gereeld vir die werk van Here in Japan.

NG Berg en Dal

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlike ondervinding van die Week

Hierdie Pinkstertyd was vir ons baie kosbaar gewees, omdat ons daagliks geleenthede gehad het om boodskappe te ontvang. Elke oggend van die week het Ds Rikus Hattingh van Pellissier NGK gemeente ‘n boodskap gebring.  Pinkster herrinner ons aan die voorreg wat ons as kinders van God het, om in die krag van die Heilige Gees te mag wandel en in totale afhanklikheid van Hom te kan leef.

Ons wil asb vir gebedsondersteuning vra vir ons besoek na die Suid-Kaap. Ons vertrek DV die 26ste Mei na Stilbaai.

Vriendelike groete,

Elmar & Nadine

 


 

Nuusbrief Week 2                                               11de Mei 2018

Hoe bly ons besig?

Ons het die voorreg gehad om Sondag, die 6de Mei , NG Kerk Fichardt Park gemeente te besoek. Ds Andre Barlow het die geleentheid gebruik om ons voor te stel aan die gemeente. Na die diens kon ons ook vining met enkele lidmate gesels oor ons roeping na Japan.

Gedurende hierdie week het ons tyd spandeer aan verdere bemarkingsmateriaal, sowel as die uitleg van ons voorlegging, wat ons sal gebruik in gemeentes wannner ons hul sal besoek.

Op Hemelvaartdag het ons die diens in NG Kerk Pellisier gemeente bygewoon. Na die diens het ons met Ds Rikus Hatting en Ds Charles James gesels.

Persoonlike ondervinding van die week

Ons is dankbaar vir die liefdevolle manier waarop ons deur almal ontvang word. Met elke nuwe ontmoeting ervaar ons mense se begeerte om betrokke te wees by ons roeping na Japan. Dit is kosbaar om te sien hoe die plan van die Here vir ons lewens stukkie vir stukkie in plek val.

Ons is besig om ‘n boek te lees wat handel oor Christenskap in Japan. Die titel van die boek is Jesus vir Japan. In die boek lig die skrywer die belangrikheid uit, om brûe te bou deur Japanese geskiedenis verhale te vergelyk met die Evangelie boodskap, bv die gedagte om ‘n mens se lewe op te offer vir iemand anders, soos ons weet Jesus vir ons kom doen het op die aarde.

In hierdie week het ons ook verdiep in ons verhouding met die Here, omdat ons weet ons leef in diepe afhanklikheid van Hom. Dis ons begeerte om Hom te verheerlik, selfs in hierdie begin fase van ons roeping na Japan.

NG Kerk Pelissier (Bloemfontein) bezoek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eerste Nuusbrief: ‘n Oorweldigende Opgewondenheid                             4 Mei 2018

Trek na Bloemfotein

Dit was met opgewonde en dankbare harte wat ons Dinsdagoggend vertrek het vanuit Ladybrand, om Bloemfontein toe te trek. Met die hulp van Missie Japan en gemeentes hierin Bloemfontein is ons woonstel nou ingerig om te dien as basis vir ons pad vorentoe.

Bedrywighede

Gedurende hierdie afgelope 3 dae het ons baie logistieke punte afgehandel. Ons het vordering gemaak met ons bemarkingsmateriaal, deur te werk aan die ontwerp en bewoording daaraan.

In hierdie paar dae het ons die geleentheid gehad om alreeds ‘n hele paar nuwe mense te ontmoet. Ons het begin verhoudings bou met ‘n paar predikante van gemeentes hierin Bloemfontein.

Ons belewenis

Hierdie week was ‘n week vol opwinding, aanpassings en uitdagings. Dis vir ons baie opwindend om te sien hoe die proses aan die gang kom en vorder na die doel om geestelike werkers te word in Japan. Die aanpassing wat hierdie week ingehou het was beslis om ‘n nuwe omgewing te begin leer ken. ‘n Uitdaging wat ons in hierdie eerste week beleef het, was die besef van die groot deputasie proses wat voorlê bv, gemeentebesoeke, databasis opbou en bemarkingsmateriaal. Aan die einde van die week is ons albei baie opgewonde oor die pad vorentoe, sowel as dankbaar vir die ondersteuning, raad en hulp van die Missie Japan personeel.

Vriendelike groete,

Elmar & Nadine du Rand