Minder is Meer Gebedsflits – 24 April 2013

Beste vriend/vriendin,

‘n Paar weke gelede het ek die laaste uithoek van Shikoku se 19 gemeentes/sendingposte (in die loop van ‘n jaar) besoek. Ses ure per trein van Tokushima, op die Suidwestelike draai van die eiland waarop ons woon, lê Sukomo weggesteek tussen berg en see. Soos in die geval van die meeste gemeentes hier rond is die glans van geboue, groot getalle (lidmate) en geld ooglopend afwesig. Hier is minder, méér. Gestroop van gesofisikeertheid en kalkligte …  getrouheid in die kleine is wat hiér tel.

Die ervaring van die naweek in Sukumo was om spesifieke redes betekenisvol en diep. Die eerste keer toe ek hier gekom het (amper 7 jaar gelede), was die skreiende kontras tussen die kerklike bedieningskonteks van plattelandse dorpe in Suid-Afrika en dié van Japan nog méér opvallend. Ek was toe mede-leraar in Aliwal-Noord se NG gemeente met ‘n duisend plus lidmate (op daardie stadium). En met vakansie was ons (ek vir die eerste keer) as toeriste in Japan om te kuier by Carina se ouers. Helder onthou ek dat ek op daardie stadium iets gesê in die lyn van: “Sjoe, ek is baie bly ek is nie hiér in die bediening nie!” My oordeel is destyds natuurlik ingekleur deur die valse voorveronderstellings dat meer, groter en oënskynlik lewendig noodwendig béter is (i.t.v. lidmate, gemeentes en bedieningstyl).

Maar hierdie rondte was my ervaring totaal anders. Hoekom? Daar’s ‘n paar redes. Eerstens, ek (ons as gesin) het intussen (amper 5 jaar gelede) ‘n roeping ontvang om spesifiek in Shikoku te kom dien. Tweedens, ek het die plaaslike Christene leer ken, en is veral diep geraak deur hulle ontsettende groot opoffering en volharding t.m.v. ‘n oorheersend nie-Christelike samelewing. Derdens, ek het die onuitspreeklike groot voorreg om iets van God se hoop en lig deur Sy Woord in Japannees met hulle te deel. M.a.w. ek staan nie meer net buite hulle leefwêreld en inloer nie, ek het nou op klein maniere déél geraak van hulle nood en vreugdes, in ‘n ondersteunende kapasiteit. Daar is nog baie ander redes wat ek sou kon opnoem … Punt is: die Here het Sukumo (en die aangrensende sendingpos Shimizu se vier tannies) se Christene hier bymekaar geroep. Dis Christus se liggaam en dis Hy wat hulle dra. Hy alléén het die jong leraarspaar (Keisuke en Rieko Sakai) hierheen gelei. Hulle toewyding is opsigself ‘n getuienis. Hy hou hulle voorgangers (die Nishi egpaar in hulle negentigs) ook nog hier in stand.

Ek het nog twee aangrypende verhale gehoor tydens my besoek. Een was van die vier bejaarde vroue van Shimuzu sendingpos se kinderlike opgewondenheid oor ‘n splinternuwe kerk en pastorie wat in aanbouing is – vir ‘n totaal van 7 lidmate! ‘n Stap in geloof en ‘n storie van reuse opoffering van die handjievol lidmate in die Shikoku ring wat die grootse projek moontlik maak. En die ander: ‘n nuwe egpaar wat onlangs ingetrek het in die omgewing en nou lidmate van Sukumo gemeente word. Die man ‘n paar jaar gelede tot bekering gekom, indirek deurdat sy kinders by ‘n Christen kleuterskool begin skoolgaan het. Daarna is sy vrou gedoop, en hy het ‘n paar jaar later na baie worstelinge tot geloof gekom en is gedoop. Hulle toekomstige rol in Sukumo hou groot belofte in …

En ek dink aan Jesus se woorde: “…want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle.” 

Gebedsversoeke

Dank asb. saam met ons die Here vir sy genade in:

  • ·       Die bou van die nuwe kerkgebou in Shimizu, wat pas begin het na jare van beplanning en fondsinsameling.
  • ·       Shikoku se klein plattelandse gemeentes wat t.m.v. reuse uitdagings steeds met visie en toewyding voortgaan.

Vra asb. saam met ons die Here vir Sy volgehoue sorg, leiding en seen in:

  • ·       Voorsiening van nuwe jong lidmate vir Sukumo en Shimuzu gemeentes spesifiek.
  • ·       Ons eerste “Ouer-Kafee” wat Vrydag (26e) oggend afskop (Japannees). Dis gerig op die ma’s van kleuter wat gereeld na Happy Kids kom, en onlangs belangstelling in geloofsvrae en ouerskap aangedui het. Carina bak spesiaal o.a. koeke vir die geleentheid.
  • ·       Saterdag (27e) se (vierde) interkerklike “Kingdom Kids for Christ” byeenkoms wat veral vir die uitbou van Christen vriendskappe uiters noodsaaklik is (in Japannees en Engels).
  • ·       Sondag (28e) se “English Fellowship Time” waar Stéphan preek (in Engels).
  • ·       Maandag (29e) se Suidelike Ring van Shikoku geloofsverryking-seminaar. Stéphan doen ‘n aanbieding oor die boek van Peter Scazzero getiteld “Emotionally Healthy Church”, in Japannees.
  • ·       Gys en Linda (Olivier), ons onderwyser kollegas in Kochi, wat binne die volgende maand hulle eersteling (dogter genaamd Linie) verwag.

 

Baie dankie vir jou ondersteuning en betrokkenheid!

Vrede

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius en Lodewyk

www.missiejapan.co.za

 

Comments (3)

Johannes de KoningJune 23rd, 2013 at 2:37 PM

Mag God julle wonderlik gebruik daar in Japan. Ek het nou weer die afgelope tyd in oom Neil Verwey se bekende boek “DIE STEM VAN VREUGDE” rondgeblaai en dit het so tot my gespreek.

Dis ons voorreg om God se Woord hier op tsumeb te verkondig, so het die Here vir elkeen ‘n plek. Mag ons maar net getrou wees. Beoek gerus my Blog by http://skattegemynuitgodsewoordintsumeb.blogspot.com/

groetnis
Johannes

VrydagNuus 19 Julie 2013 | NGK WelgemoedJuly 18th, 2013 at 10:45 AM

[…] •        RCJ Shimizu se nuwe kerk gebou wat baie goed vorder en DV teen September voltooi sal wees. Sien http://www.missiejapan.co.za/bedieningsfokus/minder-is-meer-gebedsflits-24-april-2013/ […]

[…] RCJ Shimizu se nuwe kerk gebou wat baie goed vorder en DV teen September voltooi sal wees. Sien http://www.missiejapan.co.za/bedieningsfokus/minder-is-meer-gebedsflits-24-april-2013/ […]

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.