Uitreik-flits (NGK La Rochelle) – 18 April 2011

Agter van links na regs: Michael Badenhorst, Pieter Anker, Jacinta Barnes, Hannelie Hougaard and Jana Esterhuyse. Voor van links na regs: Desiree Compion and Andre Peasley

————————————————————————————————————————————
Beste vriend/vriendin,

Hulle sewe is slaggereed, divers en entoesiasties. Maande van voorbereiding en afwagting vir ’n kans om hulle gawes uit te leef in Japan, en juis nóu in hierdie Kairos-tyd (baie besondere oomblik of geleentheid). Dit is die (NG Kerk) La Rochelle gemeente se uitreikgroep wat vanaand om 18h00 uit Kaapstad vertrek…

Die groep wil graag die volgende twee weke onder andere d.m.v. getuienisse, sport, musiek, dans, mimiek, prediking en gebed ’n konstruktiewe bydrae lewer om Christus se Lig te deel. Aanvanklik saam met ons hier in Shikoku-eiland en later ook in Ikoma-stad, saam met Albert en Cecile Greeff by die Kansai Christian School. Hulle doelwitte is om ons as sendelinge en ons bedieninge te ondersteun, asook om Japanese Christene te bedien en bemoedig (met ’n fokus op dissipelskap). Hulle tyd hier sal verder gekenmerk word deur ‘fellowship’ met Christene en nie-Christene, skryf (ds.)André Peasley, leier van die span.

Sal jy as Missie Japan ondersteuner ook asb. saam bid soos wat André hieronder versoek?

Gebedsversoeke:

a. La Rochelle uitreikspan

  • Beskerming, eenheid, geduld, samewerking & diensbare gesindheid.
  • Geestelike groei/verryking en fisiese en emosionele volharding. 
  • God elke spanlid kragtig sal gebruik om God se liefde op verskeie maniere aan Japanese te deel.
  • Wysheid hoe om effektief in elke bedieningskonteks te bedien.
  • Beskerming en ondersteuning van familie van spanlede in SA.

 b.  Japanese

  • Krag, geduld en wysheid vir sendelinge met alle reëlings.
  • Geestelik en emosioneel verkwik en verryk sal word.
  • Japanese Christene geestelik geseën en geïnspireer sal word.
  • Japanese nie-Christene ontvanklik vir die liefde van die Here sal wees.
  • Japanese kerk gemobiliseer en aangevuur sal word om uit te reik na ‘n gebroke wêreld om hulle.

Baie dankie!

Vrede

Stéphan, Carina, Annlie en Cornelius

(ook namens ander Missie Japan sendelinge: Tobie en Annalie de Wet en Gys en Linda Olivier)

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.