Terugvoer uit Getuieniskantoor – 14 Junie 2011

Gemeentes, medewerkers en donateurs
Liewe Vriende

TERUGVOER JAPAN RAMPFONDS EN BETROKKENHEID BY HULPVERLENING
Missie Japan gee graag terugvoer oor die Rampfonds vir Japan en ons voortgesette betrokkenheid by die rampgebied. Ons wil opnuut ons hartlike dank uitspreek teenoor elkeen wat ‘n bydrae gestuur het of voorbidding doen vir die mense wat deur die ramp geraak word.

1. Ons is dankbaar om aan te kondig dat ons teen die einde Mei reeds net meer as R500 000.00 se bydraes vir die Rampfonds ontvang het. Hierdie bydraes het van kerke, gemeentes en individue van oraloor gekom, ook uit die buiteland. Baie dankie vir elke bydrae!

2. Van hierdie geld het ons reeds R470 000 oorbetaal aan die Reformed Church in Japan se eie rampfonds. Ons het versoek dat die geld aangewend word vir die daarstel van ‘n Hulp- en Beradingsentrum waar noodleniging en berading gebied kan word aan die hele gemeenskap wat so erg deur die aardbewing en tsoenami geraak is.

3. Die Reformed Church in Japan werk ten nouste saam met ander Christelike instansies en kerke om te help met die heropbou van die geteisterde gebiede. Die fase van onmiddellike hulpverlening het nou oorgegaan in die heropbou van die gemeenskappe. Honderde duisende mense sit sonder huis of werk; hulle het alles verloor en moet gehelp word om nuut te begin. Maar, dis die diep emosionele wonde wat die moeilikste genees – daarmee is veral die kerke en ‘n aantal vrywilligers nou besig.

4. Na hulle reeds ‘n paar besoeke aan die rampgebied gebring het, word ds Tobie en Annalie de Wet eersdaags gesamentlik deur Missie Japan en die Reformed Church in Japan uitgestuur om ‘n tydperk van drie maande na die rampgebied te gaan bly en werk. Hulle opdrag is om:
– die leraars, gemeentes en vrywillige werkers in daardie gebied te gaan ondersteun
– waar moontlik pastorale gesprekke te voer en mense fisies te ondersteun
– te help met die vestiging van ‘n Hulp- en beradingsentrum waar daar op langer tyd hulp verleen kan word
– netwerke te vorm met ander vennote wat in die gebied werk, soos die Christian Reformed Church in America, die Orthodox Presbyterian Church, ens.
– ondersoek in te stel oor die mees effektiewe wyse waarop verdere hulp verleen kan word.

5. Hierdie taak waarvoor Tobie en Annalie uitgestuur word, gaan groot opofferings van hulle verg – fisies en emosioneel. Dit gaan egter ook wonderlike geleenthede bied om te getuig van die liefde van Christus. Daar is by die kerk in Japan baie groot waardering vir dit wat Tobie en Annalie daar doen. Daar is ‘n groot verwagting… Ons vra dus u voortgesette voorbidding vir hulle.

6. Die hele projek om Tobie en Annalie uit te stuur en dit wat hulle daar in die Sendai gebied gaan doen, gaan uit die aard van die saak ook heelwat ekstra kostes meebring. Daarom doen ons ‘n beroep op al ons medewerkers om dit vir ons moontlik te maak om die groot nuwe uitdaging aan te pak, naamlik om te midde van al die ellende daar ‘n getuienis oor God Drie-enig se ontferming en liefde uit te dra. Ons het dringend verdere finansiële ondersteuning nodig!

U kan bydraes inbetaal by:
Missie Japan, ABSA 4049690248 (Verwysing: Japan Rampfonds)
Of u kan dit stuur aan ons adres hierbo.
Groete in Christus

Gideon van der Watt
(Sekretaris)

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.