Nuwe sendeling / New Missionary- Mei/May 2015

To read the following newsletter in English,

please click here.

Karen Strydom

Karen Strydom

22 Mei 2015

Liewe medewerkers en vriende

KAREN STRYDOM, ONS NUWE SENDELING NA JAPAN

Dit is vir Missie Japan aangenaam om bekend te maak dat ons vir Karen Strydom stuur as ons volgende sendeling na Japan. Ons is diep dankbaar en opgewonde dat Karen uiteindelik ja kon sê op die duidelike roepstem van die Here.

Na ʼn keuringsproses, waarin Missie Japan saam met die kerk in Japan biddend gesoek het na die Here se leiding, is ons bly om te kan getuig van Karen se roeping. Sy het die nodige kwalifikasies, sy het ʼn pragtige ingesteldheid en sy is self baie oortuig van haar roeping na Japan. Om as jong vrou ja te sê vir ʼn lewenslange roeping om in ʼn vêr land en binne ʼn vreemde kultuur – waar minder as 1% van die bevolking Christene is – te gaan werk, vra nogal groot opoffering en toewyding.

Karen het teologie aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer en as jeugwerker gekwalifiseer. Daarna het sy vir ʼn paar jaar jeugwerk in die NG Gemeente Andrew Murray in Johannesburg gedoen. Sy het ʼn groot passie vir jeugwerk en kon waardevolle ondervinding opdoen. In die Reformed Church in Japan, wat sukkel om effektief uit te reik na ʼn jonger generasie, is daar ʼn dringende behoefte aan iemand om hulle te kom help om jeugwerk te vestig. Maar eers sal Karen Japannees moet aanleer! Japannees is ʼn uiters moeilike taal om te bemeester en dit gaan ten minste twee jaar se voltydse studie in Japan verg.

Karen is tans besig om gemeentes en individue te besoek. Aangesien Missie Japan se werk van vrywillige finansiële bydraes afhanklik is, moet Karen eers ʼn ondersteuningsbasis vestig. Dit beteken dat sy graag haar roepingsverhaal aan gemeentes, geloofsgroepe en individue vertel en die Here dan vertrou om medewerkers te gee wat kan deel in haar roeping.

Kom ons help Karen in hierdie groot onderneming. Kom ons bid vir haar, vir haar emosionele, fisiese en geestelike voorbereiding. Kom ons bid vir Missie Japan wat haar stuur en vir die Reformed Church in Japan wat haar gaan ontvang. En kom ons dank die Here dat hy so ʼn besondere jong vrou soos Karen vir hierdie groot werk geroep het. Haar roeping is ook ons roeping!

Dankie vir julle lojale ondersteuning. Seënwense.

Gideon

 

Dr Gideon van der Watt (Missie Japan Sekretaris)

+27 (0)51 406 6729

missio@ngkvs.co.za

 

Bank: ABSA, Naam: Missie Japan, Tjek rekening: 4049690248

OF vir direkte kredietkaart-bydraes: http://missionjapan.givengain.org

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.