Nuusflits 8 Augustus 2012

Beste vriend / vriendin,

Japannese Sonbesie - SEMI

Japannese Sonbesie - SEMI

Ons word elke dag omsingel met die oorverdowende getjiirrr van Japanese sonbesies (semi in Japannees), en daardeur herinner dat ons reg in die strafste hitte van die somer is. Vir ons as gesin beteken dit gelukkig ook dat ons jaarlikse verlof om die draai is: ‘n soel gedagte! Volgende week reis ons na ‘n vakansie-oord vir sendelinge genaamd Takayama, naby Sendai stad (in die rampgebied), meer as 1000km Noord-Oos van waar ons woon in Tokushima. Na ons rustyd sal ons ook betrokke wees by ondersteuningswerk van ramp-geteisterdes in samewerking met plaaslike RCJ gemeentes.

Carina se ouers, Tobie en Annalie,  is ook vir 3 maande spesifiek met uitgebreide ondersteuningswerk besig tot vroeg November. Jy kan hulle gereelde dagboek-inskrywings (ook oor die afgelope twee weke se ervarings) volg by http://www.missiejapan.co.za/dagboek/ en só ook meer ingelig saam bid vir hulle werk daar. Hulle e-pos adres is tobiedewet@hotmail.com

Op ‘n heel ander noot het ek in April ‘n uitnodiging van die Universiteit van Stellenbosch ontvang om ‘n aanbieding te doen by ‘n konferensie by STIAS gedurende middel September. Die tema is “South African Masculinities in the media” (http://www.sun.ac.za/workforce ) – presies in lyn met my doktorale navorsing binne die veld van pastorale sorg. Missie Japan se bestuur het daarom besluit om dié kort reis na SA finansieël te ondersteun, en hiervoor is ek baie dankbaar!

 Die primêre oogmerke/relevansie van besoek:

  • Vir akademiese blootstelling en opbou van waardevolle ervaring as navorsingsgenoot van Universiteit van Stellenbosch se Fakulteit Teologie.
  • Om as praktiese teoloog en kerk-lidmaat by ‘n konferensie oor ‘n belangrike samelewings-vraagstuk, te wete manlikheid in die media, betrokke te wees, is ‘n unieke geleentheid opsigself.
  • Vir die opbou van kontakte wat spesifiek met dieselfde veld van navorsing besig is, en ook ‘n klankbord kan wees vir soortgelyke navorsing in die Japanese konteks in die toekoms.
  • My navorsing oor ‘manlikheid’ sentreer ook veral rondom die vraagstuk van mag binne verhoudinge, en dit raak aan verskeie temas wat vir die kerk van wesenlike belang is, bv. die misbruik van mag binne huweliksverhoudinge; afwesige pa’s binne familie-verbande; huishoudelike geweld; die rol van Christen mans binne die kerk en samelewing; ‘n geïntegreerde verstaan van Christen mans se identiteit binne die hedendaagse inligtingsrevolusie wat gekenmerk word deur media-oorlading ens.  Hierdie geleentheid is dus ook baie goed belyn met ons bedieningsvisie rondom familie-gerigte bedieninge in Shikoku.
  • Dit skep ook ‘n geleentheid om te begin met die opbou van ‘n praktiese teologiese kurrikulum – in gesprek saam met kollega en studieleier prof. Daniël Louw van Stellenbosch. Dit is met die oog op die moontlike aanbied van lesings hieroor by Kobe Teologiese Kweekskool in die toekoms (ek is reeds tentatief daarvoor genader).
  • Goeie geleentheid vir ‘n ontmoeting met MJ bestuurslede ten einde in persoon allerhande sake te bespreek oor ons huidige bedieninge, toekomstige werk ens …
  • ‘n Rare kans om in die proses enkele familie en vriende (baie) kortliks te sien.

Ons program tussen Augustus and Oktober lyk dus soos volg:

• Woe. 15 Aug – Son. 9 Sept – VERLOFTYD in Sendai

• Ma. 10 Sept –  Sat. 22 Sept – STEPHAN SA BESOEK

• Woe. 26 Sept – Ma. 15 Okt.  – SENDAI ONDERSTEUNINGSWERK

• Di. 16 Okt – Do. 18 Okt – TOKYO SINODE VERGADERING

• Vry. 19 / Sat. 20 Okt. – KEER TERUG NA TOKUSHIMA

Ons waardeer jou ondersteuning!

Vrede,

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius and Lodewyk

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.