Nuusflits – 28 Junie 2022

Stéphan saam met en ouderling Kazuko Suzuki en Prof. Takashi Yoshida

Groete uit ‘n snikheet, bedompige Japan, Suid van Nagoya. Dis die eerste keer in drie jaar – a.g.v. Corona – dat ek weer groot byeenkomste in-persoon kan bywoon. Wat ‘n voorreg om van naby te hoor en sien hoe dit regtig gaan met die kerkleiers van die RCJ – wat landwyd bestaan uit 9606 lidmate in 89 gemeentes, 49 sendingposte, in ses verskillende (streeks)ringe. Die week is tjok-en-blok gevul met vier opeenvolgende dae van RCJ kerk vergaderings (sinode ens.) waar ek – soos altyd – die enigste bywoner wat nie van Japan of Suid-Korea kom nie.  

Op sinodale vlak is ek deel van twee kommittees, wat onderskeidelik fokus op pastorale sorg kwessies en diakonale aktiwiteite. Ons pastorale span is die afgelope jare deurlopend besig met vorming en voorligting oor sensitiewe maar belangrike temas vir die kerk as geheel. Hierdie rondte was die fokus op seksuele teistering, asook op inleidende gesprekke oor LGBTQ+. Ingesluit was verslae en gesprekke oor hoe samewerkende kerke, o.a. die NGK in SA, CRC in Noord-Amerika en verskeie Koreaanse kerke dié tipe kwessies hanteer ens. Ons voorsitter (Prof. Takashi Yoshida) en ‘n ander lid (Ouderling Kazuko Suzuki) het aanbiedings gelewer oor dié sake (sien foto’s hierby). 

By ‘n afsonderlike vergadering van die RCJ Sinode se Diakonale Aktiwiteite Kommittee, het ek aanbiedings gedoen oor die projekte van Diaconia Wes-Kaap en NG Kerk Vrystaat se Vennote in Getuienis. Die RCJ se belangstelling en waardering vir dié wedersydse bediening is verder versterk. Daar is nog baie ander temas bespreek en agendapunte deur geworstel. Onder andere het die RCJ as geheel binne 2 maande meer as ¥7miljoen ingesamel deur ‘n spesiale ondersteuningsfonds vir Oekraïne, in samewerking met die Gereformeerde Kerk in Hongarye. Dit getuig van groot offervaardigheid en welwillendheid, in solidariteit met die nood en lyding van ontelbare mense, en as deel van die globale kerk se diakonia. Lees ook die RCJ se vredesverklaring oor die oorlog, deur hier te kliek. DIt sluit ook aan by die artikel van NG Kerk Moderator, Ds. Nelis Janse Van Rensburg, wat intussen ook in Japannees vertaal is. 

Verder het ons verhale gehoor van hoe bitter swaar die handjievol gemeentes in die Tohoku (voormalige ramp) gebied in Noord-Oos Japan kry, nadat getuieniswerk in dié ring 40 jaar gelede begin is. Maar daar was ook groei: ongeveer een nuwe RCJ gemeente/sendingpos per jaar is elke jaar vir die afgelope 40 jaar bygevoeg tot die groter (RCJ) liggaam van Christus in dié land met ‘n skrale 1% Christen bevolking. Daar was ook opwindende nuus van ‘n kollega – tans nog leraar by RCJ Kochi – wat binnekort uitgestuur word as (sendeling-)predikant na die Westminster Japannese gemeente in Atlanta (VSA). Die Here se misterieuse leiding en sorg bly ons verras! 

Dankie vir jou gebede en ondersteuning in hierdie susterskerk van ons met hoop en vreugde voort te sit!

Stéphan (namens Carina en gesin)

RCJ Sinode sitting
Sinodegangers eet saam
Vroeg oggend draftyd saam met ds. Hikaru Kuniyasu

Comments (1)

[…] Lees hier wat Stéphan onlangs gedeel het in ‘n ander nuusflits. […]