Nuusbrief van Hoofkantoor – 29 Mei 2014

Beste vriend/vriendin,

 

Goeiedag vanuit ‘n bedompige warm Tokushima!

Hier onder volg ‘n nuusbrief vanuit die Missie Japan kantoor (in Bloemfontein). Lees dit asb. en bid saam vir wat voorlê…

Binne die volgende week volg ons persoonlike nuusflits, soos altyd, óók met ons finale SA besoek program ens.

 

Vrede

Stéphan, Carina en gesin

———————————————-

Mission Japan Logo

29 Mei 2014

Liewe Missie Japan Medewerkers

NUUS UIT DIE KANTOOR

Ons vertrou dat dit met julle almal baie goed gaan. Met ons sendelinge, Stéphan en Carina van der Watt en hulle kroos, sowel as met Gys en Linda Olivier en hulle dogtertjie, gaan dit baie goed. Die werk wat hulle daar in Japan doen, word baie waardeer deur ons Japannese broeders en susters – ons is diep dankbaar vir die besondere manier waarop die Here ons sendelinge gebruik. 

1. Stephan en Carina en hulle kinders se besoek

Stéphan en sy gesin kom teen einde Junie vir ʼn tydperk van bietjie meer as drie maande Suid Afrika toe. Hulle kom vir ʼn welverdiende rustyd, maar Stéphan gaan ook in dié tyd ondersteunende gemeentes besoek. Die besoekprogram is byna finaliseer en hy gaan hard moet werk om by almal uit te kom. Groot dankie aan al die gemeentes wat hom hartlik ontvang en geleentheid bied om van sy werk te vertel. Dit is baie nodig om deur sulke besoeke persoonlike verhoudinge te bou.

As iemand dalk weet van ʼn groterige motor (daar is nou 4 woelige kleuters in Stephan-hulle se gesin!) wat ons gedurende die besoek kan huur of dalk kan leen, laat weet asseblief vir ons.

Ons sien baie uit na hulle kuier in Suid Afrika en hoop dit gaan baie geseënd wees.

2. Nuwe sendelingpaar gesoek 

Missie Japan Bestuurskomitee het onlangs besluit dat ons nou daadwerklik moet begin soek na nog ʼn sendelingpaar wat ons na Japan kan stuur. Die versoek kom voortdurend van ons susterkerk in Japan. Om so iemand te identifiseer en uiteindelik te stuur, gaan ʼn hele proses wees. Voordat ons egter begin om advertensies te plaas, wil ons eers al die ondersteuners inlig oor die planne. Want, ook vir so ʼn nuwe sendelingpaar sal ons die nodige finansiële en ander ondersteuning moet vind. Bid asseblief dat die Here self die regte persone sal roep en die nodige ondersteuning sal moontlik maak.  

3. Gebedskedule  

Vir ʼn onderneming soos Missie Japan om te slaag, is dit nodig om alles in diepe gebedsafhanklikheid te doen. Alleen gebed kan die sendelinge in Japan dra. Daarom sal dit goed wees as gemeentes op ʼn gereelde basis vir hulle kan bid. Om hiermee te help het ons ʼn gebedskedule opgestel wat kan help om doelgerig vir die werk te bid. Met dieselfde skedule bid ons broeders en susters in Japan ook vir die sending. Ons sluit dit hieronder as bylaag in.

Baie dankie vir julle lojale ondersteuning. Vriendelike groete.  

Gideon van der Watt

(Sekretaris)

—————————————————————————————— 

 

Missie Japan: items vir daaglikse voorbidding

 

Maandag – Bid vir Missie Japan sendelinge en hul gesinne:

 • Hul roeping en volharding, hul fisiese-, emosionele- en geestelike welsyn, hul huweliks- en gesinslewe, die opvoeding van hul kinders, hul deel-wees van en geloofwaardige getuienis binne hul gemeenskappe, hul bedieninge en hul families tuis.
 • Stephan en Carina van der Watt en hulle kinders: Annli, Cornelius, Lodewyk en Stephan wat in Tokushima woon. Stephan werk op die eiland Shikoku en by die teologiese skool te Kobe.
 • Gys en Linda Olivier en hulle dogtertjie Linie wat in Kochi Stad by die SEIWA Christian School werk.
 • Dat die Here ‘n nuwe sendelingpaar sal roep en stuur.

Dinsdag – Bid vir die Reformed Church of Japan (RCJ)

 • Die sinode, ringe, gemeentes en leraars van ons susterkerk in Japan en hul roeping tot diens en getuienis binne spesifiek die Japannese samelewing.
 • Die werk in Noord-Oos Japan waar soveel mense ontwrig is deur die 2011 aardbewing, tsoenami en kernkragramp – spesifieke projekte.
 • Die opleiding van leraars.

Woensdag – Bid vir die Ring van Shikoku

 • Die ring van Shikoku en al die klein gemeentes op die eiland, die woordbediening, die pastorale werk, jeugwerk, die getuienis na buite, die groei van die kerk.
 • Die ringswerksaamhede, die skolingsgeleenthede, die beplanning en veral die jeugwerk –  spesifiek Happy Kids waarby die Van der Watts betrokke is en SEIWA skool waar die Oliviers betrokke is.

Donderdag – Bid vir die land Japan

 • Die mense van Japan, die leiers, die veiligheid en die ekonomie van die land, die gespanne verhoudinge met buurlande soos Noord-Korea en China.
 • Godsdiensvryheid en die uitdra van die Evangelie in ʼn land waar minder as 1% van die bevolking van 130 miljoen Christene is.

Vrydag – Bid vir Missie Japan as vennootskap

 • Missie Japan se ondersteuningsbasis, al die individue en gemeentes wat deel in die roeping en die werk ondersteun – bid dat die ondersteuning volhoubaar sal groei.
 • Missie Japan kantoor en al die administratiewe verantwoordelikhede.
 • Wyse leierskap in die organisasie, ʼn duidelike roeping en visie.

Saterdag – Bid vir kerklike verhoudinge

 • Verhoudinge tussen die RCJ en die NG Kerkfamilie.
 • Wedersydse respek en sensitiwiteit, wedersydse besoeke, onderlinge hulp en gesamentlike projekte, teologiese samewerking en uitruilprogramme.

Sondag – Bid vir die eredienste op ʼn Sondag 

 • Eredienste, verkondiging van die Woord, gemeenskap van gelowiges, Sondagskool, versterking en toerusting van gelowiges.
 • Spesiale eredienste vir “soekers” en nuwelinge, toerusting- en evangelisasiegeleenthede.

 

 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.