Newsflash – October 2016

 

ENGLISH FOLLOWS HERE BELOW

Beste ondersteuner,

In die golwende massas van Japan kan die sonderlingheid van individuele ontmoetings soms uit fokus raak.

ICHI-GO-ICHI-E (一期一会) beskryf die noodsaaklikheid daarvan om ontmoetings met mense te koester: een-vir-een. Dié Japannese uitdrukking is blykbaar eeue gelede geskep deur ‘n bekende meester van groentee seremonies. Dit kan vertaal word met “slegs hierdie keer” of “eenmaal in ‘n leeftyd”. ‘n Tydige herinnering om enige en elke ontmoeting as waardevol en betekenisvol te ag, omdat dit nie herhaal word nie.  

Dít het ek opnuut die afgelope weke besef en beleef, terwyl ek die unieke geleentheid gehad het om deel te wees van twee groot byeenkomste van Christene in Japan.

Kyk na en deel gerus die 4-minute Youtube video, deur hierbo te kliek.

Onthou om die klank van jou rekenaar/slimfoon aan te skakel 🙂

Ons waardeer jou gebede, meelswing en ondersteuning!

Vrede en vreugde, 

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius, Lodewyk en Stephan (jnr.)

 


 

Dear friend in Christ,

In the waving masses of Japan one can sometimes lose focus on the significance of individual meetings.

ICHI-GO-ICHI-E (一期一会) describes the need to cherish each meeting with people: one by one. This Japanese expression was apparently created centuries ago by a well-known master of green tea ceremonies. It may be translated with “only this time” or “once in a lifetime”. A timely reminder to regard any or every meeting as valuable and meaningful, seeing that it will not be repeated.

This reality dawned on me anew during the past weeks, when I had the unique opportunity to take part in two large gatherings of Christians in Japan.

Watch and share the 4-minute YouTube video, by clicking on it here above.

Remember to turn on the sound 🙂

We appreciate your prayers and support!

God’s Peace and Joy, in Christ.

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius, Lodewyk and Stephan (Jnr)