Gebedskalender / Prayer Calendar

DSC_9989

(ENGLISH FOLLOWS BELOW)

Kalender vir daaglikse voorbidding

Maandag – Bid vir Missie Japan sendelinge en hul gesinne:

·       Hul roeping en volharding, hul fisiese-, emosionele- en geestelike welsyn, hul huweliks- en gesinslewe, die opvoeding van hul kinders, hul deel-wees van en geloofwaardige getuienis binne hul gemeenskappe, hul bedieninge en hul families tuis.

·       Stéphan en Carina van der Watt en hulle kinders: Annlie, Cornelius, Lodewyk en Stephan wat in Tokushima woon. Stéphan en Carina werk op die eiland Shikoku en hy werk ook by die Teologiese skool te Kobe.

·       Gys en Linda Olivier (en hulle dogtertjie Linie) wat in Kochi Stad by die SEIWA Christian School werk.

·       Dat die Here ‘n nuwe sendeling / sendelingpaar sal roep en stuur.

Dinsdag – Bid vir die Reformed Church of Japan (RCJ)

·       Die sinode, ringe, gemeentes en leraars van ons susterkerk in Japan en hul roeping tot diens en getuienis binne spesifiek die Japannese samelewing.

·       Die werk in Noord-Oos Japan waar soveel mense ontwrig is deur die 2011 aardbewing, tsoenami en kernkragramp – spesifieke projekte.

·       Die opleiding van leraars.

Woensdag – Bid vir die Ring van Shikoku

·       Die ring van Shikoku en al die (19) klein gemeentes op die eiland, die Woordbediening, die pastorale werk, jeugwerk, die getuienis na buite, die groei van die kerk.

·       Die ringswerksaamhede, die skolingsgeleenthede, die beplanning en veral die jeugwerk – spesifiek Happy Kids waarby die Van der Watts betrokke is en SEIWA skool waar die Oliviers betrokke is.

Donderdag – Bid vir die land Japan

·       Die mense van Japan, die leiers, die veiligheid en die ekonomie van die land, die gespanne verhoudinge met buurlande soos Noord-Korea en China.

·       Die uitdra van die evangelie in ʼn land waar minder as 1% van die bevolking van 127 miljoen Christene is.

Vrydag – Bid vir Missie Japan as vennootskap

·       Missie Japan se ondersteuningsbasis, al die individue en gemeentes wat deel in die roeping en die werk ondersteun – bid dat die ondersteuning volhoubaar sal groei.

·       Missie Japan kantoor (Bloemfontein) en al die administratiewe verantwoordelikhede.

·       Wyse leierskap in die organisasie, ʼn duidelike roeping en visie.

Saterdag – Bid vir kerklike verhoudinge

·       Verhoudinge tussen die RCJ en die NG Kerkfamilie.

·       Wedersydse respek en sensitiwiteit, wedersydse besoeke, onderlinge hulp en gesamentlike projekte, teologiese samewerking en uitruilprogramme.

Sondag – Bid vir die eredienste op ʼn Sondag 

·       Eredienste, verkondiging van die Woord, gemeenskap van gelowiges, Sondagskool, versterking en toerusting van gelowiges.

·       Spesiale eredienste vir “soekers” en nuwelinge, toerusting- en evangelisasie geleenthede.

 

————————————

MISSION JAPAN DAILY PRAYER CALENDER

MONDAY

  • Mission Japan missionaries and their families in Japan, the deepening of their sense of calling, their perseverance, their spiritual, emotional and physical health, their marriage and family life, the education of their children, their church life, their witness and outreach in their communities, their ministries etc.:
  • Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius, Lodewyk and Stephan in Tokushima City
  • Gys, Linda and Linie at SEIWA Christian School in Nankoku Town (Kochi City)
  • Pray for the recruitment of new missionaries in South Africa.

 TUESDAY

  • Work of Reformed Church of Japan (RCJ) in North-Eastern Japan disaster area: Sakura House and Nozomi Centre, its staff members and their daily / weekly / monthly outreaches to and activities among victims of the 2011 tsunami etc., both adults and children.

WEDNESDAY

  • Reformed Church in Japan, its synod and presbytery leaders, its pastors and congregations in Shikoku and rest of the country: spiritual revival, witness in every community, church-growth, Christian youth outreach and mission.

THURSDAY

  • Japan, its people, political leaders, social issues etc.: religious freedom, evangelization of Japan with less than 1% Christians, peace and stability, good relationships with neighbouring countries (North and South Korea and China).

FRIDAY

  • Mission Japan leadership and Mission Japan support base in South Africa.
  • The deepening and broadening thereof – through regular deputation, correspondence, newsletters etc. – by sustained prayer, spiritual and financial support for church, mission and missionaries in Japan, from congregations, families and individuals.

SATURDAY

  • Church relationship and mission cooperation between RCJ (Mission Africa) and DRC-family (Mission Japan): Mutual respect and sensitivity, RCJ involvement in Botshabelo Orphanage, visits and exchange of pastors, members, young people, theological students, lecturers etc.

SUNDAY

The church in Japan on Sunday: worship services, ministry of the Word, fellowship and edification of believers, Sunday school (Tokushima Happy Kids etc.), special evangelistic services and activities, outreach to seekers and newcomers to worship services.

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.