Missie Japan Besoek-flits – 22 Februarie 2012

Beste vriend/vriendin,

Woelig. Vreugdevol. Uitdagend. Miskien is dit, in ‘n neutedop, die beste weergawe van hoe dit hier by ons gaan sedert die jaar begin het. Daar is baie nuwe verantwoordelikhede op ons pad, en dit is nogal veeleisend, maar tegelyk baie vervullend. In Maart-maand se nuusflits wil ek regtig in kleur en geur hieroor meer deel, maar vir eers volstaan ek met ‘n paar kiekies van hoe die handvol van ons nou lyk…

Die eintlike doel van hierdie ‘besoek-flits’ is om te sê: Wees op die uitkyk vir ‘n bussie vol Japanners … want, die tyd het aangebreek! Eerskomende Vrydag land ’n hoë profiel afvaardiging van ons susterskerk, die Christian Reformed Church in Japan (RCJ), in Kaapstad. Mag dit – soos altyd – wéér so wees dat die Japannese nie uitgepraat sal kan raak oor die warm harte en die oop hande waarmee hulle orals deur hulle Suid-Afrikaanse broers en susters ontvang is nie. Ondersteun en bid asb. saam dat hierdie ‘n baie spesiale en geseënde besoek sal wees.

Hoekom kom die groep al die pad uit die Verre Ooste? Wat is die doel van die besoek?

 • Om vir Tobie en Annalie terug te verwelkom in SA, en persoonlik waardering te wys vir hulle lang bedieningstyd in Japan, sowel as om hulle te help hervestig in hulle tuisland.
 • Om Missie Japan se ondersteuners self te bedank, vir dié wat die De Wets oor talle jare ondersteun het, maar ook veral vir bydraes tot die rampfonds.
 • Om die toekomstige betrokkenheid van Missie Japan in die rampgebied te bespreek (daar word reeds beplan om Tobie en Annalie weer vir korter periodes daarheen te stuur).
 • Om langtermyn verhoudings tussen die NG Kerkfamilie en die RCJ verder uit te bou.
 • Om ons Japannese broers en susters blootstelling te gee aan (veral) verskillende kerke, Christene en kerkleiers in die SA konteks en samelewing.
 • Om die RCJ se moontlike betrokkenheid by plaaslike HIV/Vigs projekte te verken.
 • Om teologies-akademiese bande te vestig (Teologiese Fakulteite van Stellenbosch en OVS).
 • Om bewusmaking van die werk in Japan te skep (ook met die doel om nuwe sendelinge te werf).
 • Om ‘n betekenisvolle, amptelike vergadering saam met Missie Japan se bestuur te hou, ten einde o.a. ons gesamentlike projekte ens. te bespreek en beplan.

 Uit wie bestaan die groep afgevaardigdes? Hou jou muis oor die fotos om te sien wie is wie (en nee, ons as gesin gaan nie saam nie, ons fotos is maar net deel van dieselfde galery!):

 • Ds. Yoshida, die moderator van die RCJ sinode en predikant van Sendai gemeente.
 • Ds. Tateishi, predikant van Sendai-Oos gemeente en baie aktef betrokke in die Sendai-rampgebied.
 • Ds. Makita, voormalige rektor van die Kobe Gereformeerde Teologiese Kweekskool en leierfiguur, veral in die verhouding tussen die RCJ en Missie Japan.
 • Ds. Kataoka, predikant van Tokushima en Tokushima-Wes gemeentes, en sy vrou Kazumi (‘n voormalige kleuterskool onderwyseres, nou betrokke by kinderbediening).
 • Ds. Ashida, die verteenwoordiger van die RCJ Sinodale Kommissie vir Ekumeniese Verhoudinge, en sy dogter, Kana, ‘n prominente jeugleier in RCJ kringe).

 

Waar gaan die groep beweeg?

Die beplanning is om die drie hoof areas van Missie Japan se ondersteuningbasis (Wes- en Suid-Kaap, Oos-Kaap en Vrystaat) te besoek en om o.a. met ondersteuners in elke area te ontmoet. Die hoof-besoekpunte en datums is soos volg:

 • Kaapstad area –  Sat. 25 Febr tot Ma. 27 Febr. (o.a. Ma. 10h30 Stellenbosch Kweekskool).
 • Swellendam en Stilbaai – Ma. aand 27 tot Woe. ogg. 28 Febr.
 • Port Elizabeth – Woe. 29 tot Do. 1 Mrt.
 • Bloemfontein area – Vry. 2 Mrt. tot Di. 6 Mrt. (o.a. Di. 08h00 OVS Fakulteit Teologie)
 • Woensdag 7 Mrt. vertrek uit Johannesburg na Japan.

Vir meer details, skakel asb. vir Aldoret by 051-406 6729 of getuienis@ngkerkovs.co.za (Missie Japan kantoor).

Baie dankie vir jou saam bid en saam werk om deur dié geskiedkundige besoek (veral ná die groot rampgebeure) ‘n stukkie heling en groei te help bring in ‘n brose Japan!

Vrede

Stephan, Carina, Annlie, Cornelius en Lodewyk

 

 

Comments (1)

[…] Baie betekenisvolle en geseënde verloop van die besoek van ‘n dinamiese Japanese afvaardiging na Suid-Afrika – 24 Feb. tot 7 Maart. Meer inligting en fotos is beskikbaar […]

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.