Gebeds-flits vir ramp-geteisterdes – 17 Maart 2011

Beste vriendin/vriend,

Een van 2200 ramp-skuilplekke vir amper 400 000 slagoffers

Sedert verlede Saterdag-oggend is al wat ek op die radio hoor wanneer ek in die motor ry iets soos volg: “Van Tanaka Amiko* wat nou is by Umi-straat 4, in Takayama-buurt, Miyagi-provinsie. Aan Sanada Maki wat gewoon het in Yama-straat 6, Kawa-buurt, Miyagi-provinsie: ‘Ma, ek is veilig, waar is julle? Bel my!’”… *Alle name en adresse is fiktief.

Oorlewendes wat naarstigtelik op soek is na hul naastes. Sommige word gevind. Ander…

Die pyn van verlies skeur tot in die diepste vesels van ontelbare mense, van ‘n hele nasie. Verliese van geliefdes, lewensraad, leef-ruimtes, en nog veel meer…hierby gaan ons nog jare lank saam sprakeloos moet stilstaan en die seer deurleef en herleef.

Maar intussen, net soos die verwoestende ramp en die beelde daarvan in die massa media mens kan oorweldig, begin ons ook om oorspoel te word deur al die deernis en omgee en die getroue gebede en finansiële bydraes vir die mense in Japan. Geloof gaan in liefde oor tot aksie. Daarvan getuig ook die méér as 500 e-posse wat ek in die eerste 4 dae na die ramp ontvang het…en dit stroom steeds in. Baie dankie daarvoor! Dit dra ons, en dit hou ons sinvol besig – om in hierdie brug-posisie te wees (spesifiek tussen Japan en Suid-Afrika) is ‘n voorreg vir ons as gestuurdes (sendelinge).

Ons deel jou/julle omgee-uitreik met ons broers en susters hier in Japan – met Christene en nie-Christene. En ons is ernstig in gesprek met die leierskap van die Gereformeerde Kerk in Japan (RCJ) – ons jarelange vennote – oor hoe om ook saam met hulle (en andere) hande te vat om fisies na die ramp-slagoffers uit te reik. Ons laat ons hierin lei deur die kerkleiers se besluite en versoeke: hulle is nog besig om die dringendste behoeftes te bepaal en besoek so gou moontlik die ramp-gebied. Dit word bemoeilik deur verskeie faktore. Ons gee weer terugvoer sodra ons meer weet.

Hier volg enkele gebedsversoeke vir die ramp-geteisterde slagoffers en situasie:

1)      Duisende mense wat die verlies van geliefdes en materiële dinge (huis, land, besittings, werk, inkomste ens.) moet hanteer. Baie kinders is ouerloos, volledige families is uitgewis, bewerkte en bewoonde land verpletter, sowel as feitlik alle infrastruktuur in erg geteisterde gebiede.

2)      Duisende mense is beseer en word versorg in beknopte fasiliteite sonder die basiese benodighede en personeel. Te midde van laat-winter koue leef reuse getalle mense in skuil-fasiliteite met min (indien enige) verhitting, en beperkte toegang tot water, kos ens.

3)      Miljoene mense leef met die vrees vir potensieël lewens-bedreigende bestraling van die beskadigde kernkrag-stasies. Baie het reeds die land verlaat (enkele sendelinge waarvan ons weet in die Tokyo-gebied ingesluit).

4)      Tienduisende mense (kinders en bejaardes ingesluit) is sielkundig, sosiaal en geestelik-emosioneel baie diep verwond – baie het geen of baie skraal toekoms-vooruitsigte en hoop nadat hulle ALLES verloor het!

5)      Honderde regerings-instansies en amptenare, NGO noodlenigings-organisasies en spanne (ook van oorsee) is daagliks (dag en nag) betrokke by uitmergelende reddingswerk

6)      Die res van Japan (ook ons wat ver weg is van die geteisterde gebiede) ervaar al die lyding en trauma van ons naastes oor en oor soos wat ons dit volg in die massa media.

7)      Die leiers van Japan en in die geteisterde gebiede wat hierdie grootste ramp sedert die tweede wêreld-oorlog moet help hanteer.

8)      Al die kerke van Japan (leraars, lidmate, sendelinge) wat die geleentheid het om te reageer met hoopvolle moed en deernis (fisies, sielkundig en geestelik-emosioneel) teenoor ons naastes, die slagoffers en die res van Japan.

9)      Die kerk in die res van die wêreld wat alles baie duidelik kan dophou via massa media, en wat vele kanse het om te reageere op die lyding van hulle medemense hier in Japan.

10)   Baie Christene (veral kerkleiers en sendelinge) wat leef in die geteisterde gebiede, wat wysheid en bemoediging nodig het om te kan getuig van God se genade, en om hulle (ons) geloof in liefde tot dade te laat oorgaan teenoor hulle (ons) slagoffer-naastes.

Baie dankie dat ons kan staatmaak op jou gebeds-ondersteuning!

Gedring deur God se liefde…

Stéphan, Carina, Annlie en Cornelius

(ook namens Tobie en Annalie de Wet, wat die gebedsitems deurgegee het)

Comments (3)

Kitty JoubertApril 3rd, 2011 at 2:10 AM

Liewe vriende,
Ons kan maar net bid vir genade en sterkte.
Ons onderneem om volgens die gebedsversoeke te bid.
Liefde in Christus,
Kitty Joubert

Trienie v d MerweApril 4th, 2011 at 6:37 AM

Liewe Vriende,
daar gaan nie ‘n dag verby dat ons nie van die ramp en julle praat nie. Nadat ek weer Tobie se afskeidsbrief (van 1999) gelees het, waarin hy o.a noem dat die Japanese baie materialisties is, wonder mens of God op ‘n manier ingryp om die besef te bring dat dit eintlik niks beteken en kan in ‘n oogwink weggeneem word! Ek glo vir geen oomblik dat God straf nie, maar Hy gryp soms in mense se lewens in om mens tot ander insigte te bring. Ons bid deur al die jare steeds vir julle en nou vir jou ook by name, Stephan! Ek stuur jou nuusbrief aan ons predikant (op sy versoek) en ook vir Nico (die een wat so agter “oom Tobie” as 2jarige gehardloop het). Sy gemeente ondersteun die sending na Japan. Hy se dit het hom altyd gerusgestel om te weet oom Tobie is iewers nog besig daar! Ons bid vir julle sterkte toe en is verstom oor wat julle al deur die genade bereik het. Dankie vir julle goeie werk. Ons ken vir Tobie en Annelie en weet hulle gee hulself 100% en sien uit na ons weersiens. Ek is besig om te reel vir ‘n “besige aftrede”! Onderneem om volgens die gebedsversoeke te bid. Baie groete Hendrik en Trienie

t BenitaApril 4th, 2011 at 6:45 AM

LieweStephan en Cariena, ons bly bid vir die hele Japan. Dit moet soo moeilik wees vir mense wat geen regte ankers het nie en dit is veral vir hulle dat ek gedurig bid. Ook vir julle en pa Tobie hulle vir die groot verantwoordelikheid en harde werk wat nou op julle skouers rus! Ons dink daagliks aan julle!

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.