Afskeidsflits – 5 Januarie 2012

Beste vriend/vriendin,

Gister se sneeu lê nog plek-plek in die koppies rondom Tokushima. Midde-in die bibber-seisoen breek ˊn nuwe era aan. Carina se ouers (Tobie en Annalie) is na ˊn totaal van amper 20 jaar se toegewyde bediening oppad terug na hulle geboorteland. Daar is laag op laag wat ons sou kon en wil sê oor ons dankbaarheid, teenoor húlle op wie se skouers ons in Japan leer staan het … maar eers vertel hulle sélf meer hieronder. Lees gerus hul brief en bid asb. saam vir hulle pad vorentoe.

Op ˊn ander noot: “Dankie!” vir almal wat die afgelope weke kontak gemaak het n.a.v. Lodewyk se geboorte, Kersfees ens. Tyd het ongelukkig ontbreek om op elkeen afsonderlik te reageer. Maar ons waardeer die ondersteuning geweldig baie. Meer oor ons doen en late in ˊn volgende nuusflits. Annlie en Cornelius veg steeds om plekke in die voorste ry van hulle nuwe boetie se fan club. Verder gaan dit met ons goed, al is ons gemoedere vol met die swaar afskeid wat die naweek voorlê …

Ons hou kontak!

Vrede en vreugde in 2012.

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius en Lodewyk

———————————————————————————————————————————

Tobie en Annalie met Cornelius, Annlie en Lodewyk

Liewe familie en vriende,

’n Nuwe jaar het aangebreek (2012) en vir ons ’n splinternuwe fase in ons lewe en bediening. Einde van 2011 het ons amptelik “afgetree” as sendelinge van Missie Japan met die RCJ in Japan. Nou is ek ’n emeritus leraar van die RCJ, amptelik verbonde aan die RCJ Ring van Shikoku. Op Dinsdag 10 Januarie land ons DV op Kaapstad lughawe, presies 12 jaar nadat ons in 2000 ook op 10 Januarie na Japan terug gekeer het vir ons tweede termyn. Daarvan was ons 8 jaar op die Suid-eiland Kyushu en die afgelope 4 jaar op die klein eiland van Shikoku.

Ons kyk terug met groot dankbaarheid oor die afgelope 12 jaar waarin ons soveel seëninge beleef het: In hierdie tydperk het beide die NGKerk en die RCA amptelike sendingbande en ooreenkomste met die Christelike Gereformeerde Kerk van Japan (RCJ) gesluit en het ’n hegte band van vriendskap en samewerking tussen die twee kerke ontwikkel. Oor die jare het ons soveel wonderlike bande kon smee met mense buite en binne die kerk van Japan en het ons die groot voorreg gehad om die saad van die evangelie wyd te saai. Dit is broers en susters en (nie-Christen) mense met wie ons sekerlik kontak sal behou en voor sal bid tot die einde van ons lewe. Ons werk in Japan is nie afgehandel nie! Dit sal voortgaan tot ons ons laaste asem uitblaas. En om dit te bevestig het die Here ons eie kinders (Stephan en Carina met Annlie, Cornelius en Lodewyk) geroep en gestuur om nog vir baie jare voort te gaan met die verhouding met die RCJ en die sending van Missie Japan saam met die RCJ.

Die afgelope 4 jaar in Shikoku was beslis ’n geseënde hoogtepunt in ons bediening in Japan!  Die sending-ooreenkoms tussen MJ en die RCJ Ring van Shikoku is ’n baie besondere een. Die verhouding tussen MJ en die Ring van Shikoku is ’n baie intieme vertrouens- en samewerkings- verhouding. In Tokushima Gemeente, waarin ons samewerkende sendelinge is, het ons soveel liefde, ondersteuning en waardering ontvang dat ons eintlik klein en onwaardig voel. In die hele Ring van Shikoku kon ons al die gemeentes besoek en bedien met die Woord en met gereelde sending seminare help om die gemeentes se sendingroeping te verdiep. Intussen het nuwe sendelinge vanuit SA by ons kom aansluit: Ons eie kinders en ook Gys en Linda Olivier as Engelse onderwysers by SEIWA Christenskool hier in Shikoku.

Die afgelope jaar (2011) was die klimaks van almal!  Eers die groot ramp in die Noord-Ooste van Japan waarby ons, danksy Missie Japan en die Ring van Shikoku, onmiddelik betrokke kon raak en uiteindelik vir ’n volle drie maande in die gebied kon gaan bedien, beide geestelik en fisies … ’n ervaring wat ’n diepe-diepe indruk op ons gemaak het. Verder het ons ook vanjaar in verskeie gemeentes verder as Shikoku bedien. ’n Droom wat ons altyd gedroom het, naamlik die aanbied van ’n huwelik-verrykings seminaar, is bewaarheid. Ons sluit inderdaad ons 20 jaar in Japan op ’n groot hoogtepunt af! PRYS DIE HERE!

Nou lê ’n splinternuwe pad met nuwe uitdagings voor… Ons vestig onsself saam met my (Tobie) se suster en swaer, Annelie en Lodewyk Spies, op Swellendam, Augestraat 50. Dis slegs 10 kilometer van ons jongste dogter, Corlia en Sakkie Nel en hulle kinders, Daniël and Tobie en nie te ver van ons oudste, Dries, Dene, Rita en Nella in die Kaap en ons jongste, Nico, naby Stellenbosch nie.

Die Kerk van Japan het ons versoek om so gou as moontlik en vir so lank as moontlik weer terug te kom Japan toe om te help in die rampgebied. ’n Hoë profile afvaardiging van die RCJ van sewe persone besoek SA aan die einde van Februarie om dankie te kom sê vir die Kerk in SA se werk in Japan, asook vir ons betrokkenheid in die rampgebied. Terselfdertyd sal hulle ook saam met Missie Japan se bestuur beraadslaag oor ons toekomstige betrokkenheid, in Shikoku sowel as in die rampgebied. Die afvaardiging sluit in, die moderator van die RCJ, Ds. Yoshida  asook Ds. Tateishi, beide woonagtig en aktief betrokke in die ramgebied. Dan ook die vorige rektor van die Kobe Kweekskool en bekende Japannese Gereformeerde teoloog, Ds. Makita. Verder, die predikant van ons eie gemeente in Tokushima, Ds. Kataoka en sy vrou, Kazumi, en laastens die verteenwoordiger van die RCJ Sinodale Kommissie vir Ekumeniese betrekkinge, Ds. Ashida en sy dogter, Kana.

Die voorlopige beplanning is dat die afvaardiging die drie hoof areas van Missie Japan se ondersteuning (Wes- en Suid-Kaap, Oos-Kaap en Vrystaat) sal besoek om met ondersteuners in elke area te ontmoet. Hulle land Vrydag 24 Februarie in Kaapstad, besoek Kaapstad-Stellenbosch gebied, beweeg na Swellendam, George en Port Elizabeth en vandaar na Bloemfontein om uiteindelik op Woensdag 7 Maart uit Johannesburg te vertrek terug na Japan. Ons vra julle voorbidding en samewerking wat hierdie besondere en geskiedkundige besoek (veral na die Groot Ramp) betref.

Aan die begin van die nuwe jaar wil ons aan julle almal wat oor soveel jare met soveel opoffering en volharding mee geleef het met ons persoonlik, en met die Kerk en sending in Japan, BAIE BAIE DANKIE sê. Ons wil vra dit julle sal voortgaan met dieselfde ywer in jul meelewing met Stephan-hulle,  Gys en Linda-hulle, en nuwe sendelinge wat nog sal gaan. En ook dat julle nie van ons sal vergeet nie, waar ons in ’n nuwe fase moet aanpas en voor nuwe uitdagings staan en selfs op pad terug na Japan is om in die rampgebied te kom help, en in die toekoms op allerhande nuwe maniere ons bediening met Missie Japan en die RCJ in Japan sal voortsit.

Ons epos adres is tobiedewet@hotmail.com

Ons sal kontak met julle almal baie waardeer.

Met liefde en seënbede,

Tobie en Annalie de Wet

 

Comments (2)

[…] vir Tobie en Annalie terug te verwelkom in SA, en persoonlik waardering te wys vir hulle lang bedieningstyd in Japan, […]

[…] se ouers, Tobie en Annalie, het Vrydag uit Suid-Afrika by ons aangekom. Hulle is vir ‘n tydjie saam met ons in Tokushima, […]

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.