2020-01-06 Nuwejaarsflits

1 Januarie 2020, naby ons huis

Mag 2020 vir jou ‘n diep, betekenisvolle jaar wees! 

Diepste identiteit
Ons almal het ons voornemens en prioriteite. Een van die rituele waaraan baie Japannese elke nuwejaars-oggend deelneem, is om die eerste sonsopkoms te aanskou. Dis verbind aan die Shinto godsdiens  – eie aan Japan – se verering van die songodin, Amaterasu Oomikami (letterlik: die groot godin wat die hemele verlig). Miljoene Japannese se diepste identiteit is hieraan verknoop. Met ander woorde hulle beskou hulleself as ‘kinders’ van die keiser, wat volgens oorlewering direk van die songodin afstam.

Hierdie selfverstaan van die Japannese nasie is een van die hoofredes waarom ‘n Christelike wêreldbeeld – wat die Drie-enige God as Skepper bely – hier so totáál en al lewensvreemd voorkom. As jy vanjaar weer die Japannese (rooi son) vlag iewers sien, dink hieraan. En bid saam dat die Here as magtige God, die groot koning oor al die gode, Homself aan nóg Japannese sal openbaar. Soos Psalm 95:4-6 helder getuig: “Die dieptes van die aarde behoort aan Hom, die kruine van die berge is Syne. Die see is Syne, Hy het dit gemaak; sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper!” 

Gereed vir ‘n vroeë afskop
Ons akademiese kwartaal by KRTS open môre (7 Jan.) en ek is verantwoordelik vir die twee uur lange openingslesing. Dit sal handel oor die hedendaagse betekenis en relevansie van Martin Bucer en Johannes Calvyn se pastorale sorg en missionêre geesdrif. Ek sal jou gebede hiervoor opreg waardeer. Jy kan ook meeleef deur regstreeks saam te kyk en luister (6:30-8:30 SA tyd) by https://youtu.be/13gfo6X6EGQ

Ons prioriteite in 2020 (ook as gebedsversoeke):

  • Dieper afhanklikheid van God: vreugdevol, biddend en dankbaar 
  • Rustiger ritme: meer werk-rus balans, maar ook gasvry in diens van ander
  • Verdiepte verhoudings: t.w.v. die bedieninge wat hier aan ons toevertrou is
  • Volgehoue (taal)studie: doelgerig om die evangelie hier beter te kommunikeer
  • Betekenisvolle deputasie tyd in Suid-Afrika (vroeg Junie tot einde September) 

Vrede en seën, uit ‘n koue Kobe. 

Stéphan, Carina en kroos. 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.